Tag Archives: Agency

Digital agency là gì?

Digital Marketing

Trong một thế giới nơi tiếp thị và quảng cáo hiện nay chủ yếu là kỹ thuật số, thuật ngữ ‘digital agency‘ hay Đại lý nội dung số gần như có vẻ dư thừa, phải không? Tuy nhiên, với báo in, đài phát thanh, truyền hình và các kỹ thuật tiếp thị truyền thống khác […]